هلدینگ ساختمانی زیباسازان

اجرای ساختمان و تامین مصالح

تأمین اینترنتی مصالح ساختمانی

دپارتمان اجرا

سرمایه گذاری و ساخت

بازسازی و دکوراسیون

پیمانکاری ساختمان

اجرای ساختمان بتنی

سایر خدمات ساختمانی

دپارتمان فروش مصالح

tirahan
تیر آهن 14 اصفهان
قیمت روز تلفنی

قوطی، لوله، نبشی، ورق و... موجود است. انبار رایگان جهت جوشکاری

1qsx
میلگرد ۳۲-۱۴ نیشابور A3 
قیمت روز تلفنی

قوطی، لوله، نبشی، ورق و... موجود است. انبار رایگان جهت جوشکاری

865ab81281e94c53304f94f8b4883e13
سیمان مشهد ۵۰ کیلویی
کیسه ای 35000 تومان

سیمان بجنورد، غرب آسیا، زاوه موجود است

-روزبه-سمنان-1
گچ سمنان ۴۰ کیلویی
کیسه ای 29000 تومان

انواع گچ سفید و گچ خاکی سمنان، مشهد و خراسان موجود است

-سفالی-شیراز
بلوکه سفال ۲۰۲۰۱۰
هر عدد 17۰۰ تومان

انواع بلوک سفال عرض ۱۰ و ۱۳ و ۱۵ و ۲۰ آژند، مانا و ... موجود است

7
هبلکس ۴۰۲۰۱۰
متر مکعب ۶۸۰/۰۰۰ تومان

انواع هبلکس عرض ۱۰ و ۱۵ و ۲۰ رضوی و پرین و ... موجود است

(1)
لیکا ۴۰۲۰۱۰ دو جداره
هر عدد ۸/۰۰۰ تومان

انواع لیکا عرض ۱۰ و ۱۵ دو جداره و سه جداره همراه تاییدیه و گواهی فنی

1621328445(1)
ماسه تنگل شور
تنی ۸۳/۰۰۰ تومان

انواع ماسه شسته، شکسته، نخودی و بادامی موجود است

فروشگاه آنلاین مصالح ساختمانی

برندهایی که افتخار همکاری با آنها را داریم