اجرای ساختمان و تامین مصالح

تأمین اینترنتی مصالح ساختمانی

دپارتمان فروش مصالح

tirahan
تیر آهن 14 اصفهان
شاخه ای ۲/۶۵۰/۰۰۰ تومان

قوطی، لوله، نبشی، ورق و... موجود است. انبار رایگان جهت جوشکاری

1qsx
میلگرد ۳۲-۱۴ نیشابور A3 
کیلویی ۱۷/۹۰۰ تومان

قوطی، لوله، نبشی، ورق و... موجود است. انبار رایگان جهت جوشکاری

865ab81281e94c53304f94f8b4883e13
سیمان مشهد ۵۰ کیلویی
کیسه ای ۳۳/۵۰۰ تومان

سیمان بجنورد، غرب آسیا، زاوه موجود است

-روزبه-سمنان-1
گچ سمنان ۴۰ کیلویی
کیسه ای ۱۴/۸۰۰ تومان

انواع گچ سفید و گچ خاکی سمنان، مشهد و خراسان موجود است

-سفالی-شیراز
بلوکه سفال ۲۰۲۰۱۰
هر عدد 17۰۰ تومان

انواع بلوک سفال عرض ۱۰ و ۱۳ و ۱۵ و ۲۰ آژند، مانا و ... موجود است

7
هبلکس ۴۰۲۰۱۰
متر مکعب ۶۸۰/۰۰۰ تومان

انواع هبلکس عرض ۱۰ و ۱۵ و ۲۰ رضوی و پرین و ... موجود است

(1)
لیکا ۴۰۲۰۱۰ دو جداره
هر عدد ۸/۰۰۰ تومان

انواع لیکا عرض ۱۰ و ۱۵ دو جداره و سه جداره همراه تاییدیه و گواهی فنی

1621328445(1)
ماسه تنگل شور
تنی ۸۳/۰۰۰ تومان

انواع ماسه شسته، شکسته، نخودی و بادامی موجود است

فروشگاه آنلاین مصالح ساختمانی

دپارتمان اجرا

سرمایه گذاری و ساخت

بازسازی و دکوراسیون

پیمانکاری ساختمان

اجرای ساختمان بتنی

سایر خدمات ساختمانی

برندهایی که افتخار همکاری با آنها را داریم